ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนแสบง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
12
9
21
2
ป.1
7
2
9
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
2
6
8
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
37
32
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
41
90
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...