ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
11
23
1
อบ.3
14
15
29
1
รวม อบ.
26
26
52
2
ป.1
6
16
22
1
ป.2
17
10
27
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
18
7
25
1
ป.6
15
6
21
1
รวมประถม
77
59
136
6
ม.1
11
2
13
1
ม.2
12
16
28
1
ม.3
10
6
16
1
รวมมัธยมต้น
33
24
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
109
245
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...