ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
3
9
12
1
รวม อบ.
9
13
22
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
46
38
84
6
ม.1
2
6
8
1
ม.2
4
2
6
1
ม.3
3
5
8
1
รวมมัธยมต้น
9
13
22
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
64
128
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...