ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
9
2
11
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
34
29
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
38
85
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...