ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลึมบอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
10
3
13
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
38
29
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
37
83
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...