ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองลาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
7
12
19
1
รวม อบ.
12
20
32
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
14
7
21
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
71
48
119
6
ม.1
13
10
23
1
ม.2
9
7
16
1
ม.3
8
4
12
1
รวมมัธยมต้น
30
21
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
89
202
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...