ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
12
16
28
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
46
52
98
6
ม.1
6
7
13
1
ม.2
6
3
9
1
ม.3
7
9
16
1
รวมมัธยมต้น
19
19
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
87
164
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...