ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
10
0
10
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
33
15
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
23
64
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...