ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
10
3
13
1
รวม อบ.
17
11
28
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
16
14
30
1
ป.4
12
12
24
1
ป.5
11
13
24
1
ป.6
14
7
21
1
รวมประถม
69
60
129
6
ม.1
7
10
17
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
12
9
21
1
รวมมัธยมต้น
27
25
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
96
209
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...