ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
60
53
113
4
อบ.3
70
64
134
5
รวม อบ.
130
117
247
9
ป.1
90
86
176
6
ป.2
117
105
222
6
ป.3
93
112
205
6
ป.4
99
110
209
6
ป.5
92
108
200
5
ป.6
105
109
214
6
รวมประถม
596
630
1,226
35
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
726
747
1,473
44
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...