ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังบง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
14
26
2
อบ.3
18
18
36
2
รวม อบ.
30
32
62
4
ป.1
16
14
30
2
ป.2
19
16
35
2
ป.3
18
20
38
2
ป.4
14
13
27
2
ป.5
22
18
40
2
ป.6
24
17
41
2
รวมประถม
113
98
211
12
ม.1
19
11
30
1
ม.2
18
11
29
1
ม.3
14
14
28
1
รวมมัธยมต้น
51
36
87
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
194
166
360
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...