ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
10
15
25
1
รวม อบ.
21
25
46
2
ป.1
4
15
19
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
17
9
26
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
14
16
30
1
ป.6
6
13
19
1
รวมประถม
58
72
130
6
ม.1
7
12
19
1
ม.2
9
11
20
1
ม.3
9
11
20
1
รวมมัธยมต้น
25
34
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
131
235
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...