ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินเหิบ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
11
17
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
13
21
34
2
ป.1
15
4
19
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
57
43
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
64
134
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...