ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดจิก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
15
15
30
3
ป.1
2
10
12
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
8
1
9
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
24
24
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
39
78
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...