ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปลาหลาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
17
14
31
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
4
16
20
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
12
5
17
1
รวมประถม
64
64
128
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
9
5
14
1
ม.3
8
14
22
1
รวมมัธยมต้น
25
27
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
105
211
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...