ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
4
7
1
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
9
6
15
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
0
5
5
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
23
25
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
31
63
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...