ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
5
19
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
22
14
36
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
19
12
31
1
ป.3
15
9
24
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
8
14
22
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
73
60
133
6
ม.1
10
10
20
1
ม.2
5
6
11
1
ม.3
4
8
12
1
รวมมัธยมต้น
19
24
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
98
212
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...