ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
15
5
20
1
รวม อบ.
18
9
27
2
ป.1
16
13
29
1
ป.2
20
16
36
1
ป.3
17
6
23
1
ป.4
6
14
20
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
14
15
29
1
รวมประถม
81
76
157
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
85
184
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...