ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางคำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
3
2
5
1
ป.1
6
8
14
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
13
10
23
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
56
48
104
6
ม.1
15
7
22
1
ม.2
4
10
14
1
ม.3
10
1
11
1
รวมมัธยมต้น
29
18
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
68
156
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...