ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
11
12
23
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
2
13
15
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
52
59
111
6
ม.1
10
8
18
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
14
14
28
1
รวมมัธยมต้น
35
29
64
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
100
198
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...