ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
9
13
22
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
12
6
18
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
39
40
79
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
3
10
13
1
ม.3
9
4
13
1
รวมมัธยมต้น
17
18
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
71
136
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...