ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาดโตน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
12
10
22
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
36
35
71
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
6
4
10
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
16
13
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
58
122
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...