ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแสง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
0
2
1
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
12
14
26
3
ป.1
8
4
12
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
44
29
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
43
99
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...