ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนแพง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
12
13
25
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
10
13
23
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
50
53
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
66
128
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...