ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบะป่าคา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
1
1
1
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
7
9
16
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
1
5
6
1
ป.6
4
0
4
1
รวมประถม
23
20
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
29
59
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...