ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
10
14
24
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
37
37
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
51
98
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...