ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
6
10
16
2
ป.1
2
3
5
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
33
24
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
34
73
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...