ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
19
20
39
3
ป.1
12
13
25
1
ป.2
18
13
31
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
15
11
26
1
รวมประถม
79
66
145
6
ม.1
15
11
26
1
ม.2
7
12
19
1
ม.3
12
12
24
1
รวมมัธยมต้น
34
35
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
121
253
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...