ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านก่อ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
12
7
19
2
ป.1
5
14
19
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
5
13
18
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
2
10
12
1
รวมประถม
45
69
114
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
76
133
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...