ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนายม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
9
8
17
2
ป.1
3
1
4
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
0
5
5
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
1
5
6
1
รวมประถม
18
19
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
27
54
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...