ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
11
22
1
อบ.2
43
22
65
2
อบ.3
42
39
81
3
รวม อบ.
96
72
168
6
ป.1
32
42
74
3
ป.2
34
46
80
4
ป.3
38
35
73
3
ป.4
33
43
76
3
ป.5
42
33
75
3
ป.6
35
40
75
3
รวมประถม
214
239
453
19
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
310
311
621
25
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...