ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังโพน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
2
0
2
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
31
27
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
37
78
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...