ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
13
8
21
1
รวม อบ.
19
17
36
2
ป.1
12
11
23
1
ป.2
13
13
26
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
63
63
126
6
ม.1
16
12
28
1
ม.2
8
7
15
1
ม.3
10
8
18
1
รวมมัธยมต้น
34
27
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
107
223
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...