ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจำปาดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
16
8
24
1
รวม อบ.
26
17
43
3
ป.1
8
12
20
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
1
6
7
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
41
39
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
56
123
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...