ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
17
25
1
อบ.3
14
17
31
1
รวม อบ.
22
34
56
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
20
11
31
1
รวมประถม
70
68
138
6
ม.1
11
6
17
1
ม.2
12
3
15
1
ม.3
9
6
15
1
รวมมัธยมต้น
32
15
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
117
241
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...