ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำเจริญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
9
9
18
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
39
29
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
38
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...