ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
17
11
28
2
ป.1
14
6
20
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
58
49
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
60
135
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...