ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาซอ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
11
18
29
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
7
1
8
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
5
10
15
1
รวมประถม
48
46
94
6
ม.1
16
13
29
1
ม.2
19
7
26
1
ม.3
5
8
13
1
รวมมัธยมต้น
40
28
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
92
191
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...