ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
9
3
12
1
รวม อบ.
17
12
29
2
ป.1
10
6
16
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
15
7
22
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
8
18
26
1
รวมประถม
60
56
116
6
ม.1
8
9
17
1
ม.2
10
11
21
1
ม.3
11
10
21
1
รวมมัธยมต้น
29
30
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
98
204
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...