ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดเรือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
9
13
22
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
11
13
24
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
48
50
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
63
120
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...