ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
15
10
25
1
รวม อบ.
27
17
44
2
ป.1
12
15
27
1
ป.2
18
8
26
1
ป.3
11
15
26
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
15
9
24
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
77
68
145
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
85
189
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...