ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
12
16
28
1
รวม อบ.
24
24
48
2
ป.1
23
12
35
1
ป.2
14
16
30
1
ป.3
17
21
38
1
ป.4
15
11
26
1
ป.5
22
27
49
2
ป.6
20
11
31
1
รวมประถม
111
98
209
7
ม.1
15
15
30
1
ม.2
17
12
29
1
ม.3
9
14
23
1
รวมมัธยมต้น
41
41
82
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
176
163
339
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...