ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหิน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
16
33
2
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
27
23
50
3
ป.1
15
11
26
1
ป.2
15
22
37
2
ป.3
10
12
22
1
ป.4
16
13
29
1
ป.5
15
6
21
1
ป.6
13
19
32
2
รวมประถม
84
83
167
8
ม.1
17
10
27
1
ม.2
8
10
18
1
ม.3
18
15
33
1
รวมมัธยมต้น
43
35
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
154
141
295
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...