ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
21
19
40
2
ป.1
10
13
23
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
10
14
24
1
รวมประถม
59
60
119
6
ม.1
9
10
19
1
ม.2
11
9
20
1
ม.3
17
13
30
1
รวมมัธยมต้น
37
32
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
111
228
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...