ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนสวาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
11
14
25
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
7
12
19
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
3
9
12
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
30
51
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
65
106
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...