ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
17
6
23
1
รวม อบ.
22
13
35
2
ป.1
12
8
20
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
15
10
25
1
รวมประถม
63
52
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
65
150
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...