ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตากวย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
5
10
15
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
2
8
10
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
25
34
59
6
ม.1
11
2
13
1
ม.2
2
5
7
1
ม.3
6
2
8
1
รวมมัธยมต้น
19
9
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
53
102
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...