ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองฮาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
11
31
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
32
19
51
2
ป.1
21
9
30
1
ป.2
14
21
35
1
ป.3
6
12
18
1
ป.4
14
17
31
1
ป.5
13
12
25
1
ป.6
9
15
24
1
รวมประถม
77
86
163
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
105
214
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...