ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
1
10
11
1
รวม อบ.
6
16
22
2
ป.1
12
3
15
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
37
32
69
6
ม.1
7
3
10
1
ม.2
4
5
9
1
ม.3
4
8
12
1
รวมมัธยมต้น
15
16
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
64
122
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...