ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
6
12
18
1
รวม อบ.
14
20
34
2
ป.1
6
12
18
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
5
13
18
1
ป.5
12
3
15
1
ป.6
6
13
19
1
รวมประถม
48
57
105
6
ม.1
14
7
21
1
ม.2
9
1
10
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
32
16
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
93
187
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...